Zodra een werknemer zich ziek meldt ligt zijn werk stil. Uw bedrijf draait echter door en u krijgt er zelfs extra werk bij, vooral wanneer de werknemer langdurig ziek is. U bent namelijk, volgens de wet Poortwachter, verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. De loonkosten lopen gedurende twee jaar door. De hoogte is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of een CAO als die van toepassing is op uw bedrijf.

Belangrijk is de juiste mensen/instanties direct in te schakelen, waardoor uw bedrijfsvoering zo min mogelijk hinder ondervindt van het ziekteverzuim van uw medewerker. Als ondernemer kent u meestal uw medewerkers persoonlijk. Hierdoor kunt u een goede inschatting maken of een arbodienst en/of bedrijfsarts ingeschakeld moet worden. Uiteindelijk is binnen 6 weken na ziekmelding een plan voor re-integratie vereist. Meestal zal het niet zover komen, maar soms kan een ziekteverzuim langer duren. Het advies van de bedrijfsarts of arbodienst is dan noodzakelijk voor het verkrijgen van de benodigde probleemanalyse.

Met de ziekteverzuimcijfers en -percentages kunt u periodiek bekijken of het wenselijk is om het  werkgeversrisico van het ziekteverzuim af te dekken. De grootte van uw bedrijf en de hoogte van het uit te betalen ziekengeld in verhouding met de totale loonkosten spelen hierbij een belangrijke rol.

Veel gestelde vragen over dit onderwerp:

  • Hoe lang kunt u het uit te keren ziekengeld zelf betalen?
  • Is het mogelijk af te wijken van de wettelijke regelingen?
  • Wilt u het ziekteverzuim als gevolg van een arbeidsconflict verzekeren?
  • Is het ziekteverzuim verhaalbaar op derden?
  • Wat zijn de verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter?
  • Is wachtlijstbemiddeling mogelijk om het herstel te bespoedigen?
  • Worden re-integratiekosten vergoed?
  • Wat gebeurt er als de medewerker na 42 weken nog steeds ziek is?

 

Wij kunnen u van dienst zijn met het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van verzekeren tegen de risico’s rond het ziekteverzuim van uw medewerkers. Denkt u hierbij aan bovengenoemde vragen. Het ziekteverzuimrisico verzekeren via een ziekengeldverzekering behoort tot de mogelijkheden.

Graag willen wij u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier of de ‘Bel me terug’ mogelijkheid. Ook kunt u bij ons kantoor langskomen.