Een lijfrente, in de vorm van een verzekering, is een manier om fiscaal vriendelijk te sparen voor later. Om een lijfrentekapitaal op te bouwen betaalt u periodiek een bepaald bedrag. Dit bedrag wordt premie genoemd. De premie is mogelijk fiscaal aftrekbaar als de lijfrente wordt gebruikt om uw pensioentekort aan te vullen. De fiscus betaalt dus mee. Het kapitaal dat u opbouwt mag u, op een door u opgegeven datum, in maandelijkse termijnen laten uitkeren. U bepaalt van te voren de duur en hoogte hiervan. Als u de premie heeft kunnen aftrekken vanwege aantoonbaar pensioentekort, is uw maandelijkse uitkering fiscaal belast. Echter, tijdens uw pensioen betaalt u minder belasting omdat het belastingtarief voor gepensioneerden veel lager is!

Lijfrenteverzekeringen kunnen gebruikt worden voor onder andere de volgende doeleinden:

  • Eerder stoppen met werken
  • Aanvulling op het pensioen
  • Sabbatical leave
  • Uitkering na ontslag.

Over de meeste onderwerpen vindt u informatie op onze themapagina’s. Toch geven wij hieronder nog even een korte toelichting.

Eerder stoppen met werken
Het is mogelijk om voor uw pensioengerechtigde leeftijd te stoppen met werken. Echter, er moet wel in die periode een inkomen aanwezig zijn om uw maandelijkse uitgaven te kunnen bekostigen. Dit bereikt u door een spaarpotje op te bouwen. Er zijn hiervoor diverse mogelijkheden maar het is zeker mogelijk via een lijfrenteverzekering. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Aanvulling op het pensioen
U bouwt te weinig pensioen op? U kunt daardoor niet leven zoals u zou willen? Spaar voor extra pensioen! Dit kunt u regelen via een lijfrenteverzekering. Wij kunnen u voorrekenen, naar aanleiding van uw wensen, welke lijfrenteverzekering het beste bij u past. En bij aantoonbaar pensioentekort is de premie fiscaal aftrekbaar.

Sabbatical leave
Er even uit tijdens uw werkperiode? Een sabbatical leave dient u met uw werkgever af te stemmen. Zij moeten immers toestemming geven. Tijdens deze Sabbatical leave moet u wel inkomen hebben anders kunnen uw lopende uitgaven niet bekostigd worden. Als u plannen heeft om langdurig op vakantie te gaan zijn er ook (aanvullende) kosten. Dit kunt u allemaal regelen via een lijfrenteverzekering. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Uitkering na ontslag 
Als u ontslagen wordt zal, in de periode totdat u ander werkt heeft, uw inkomen een stuk lager zijn. Misschien heeft u een ontslagvergoeding gekregen van uw werkgever? Deze ontslagvergoeding wordt ook wel ‘gouden handdruk’ genoemd. U kunt deze omzetten in een lijfrenteverzekering. Hieruit ontvangt u maandelijks een uitkering. De hoogte en duur van deze uitkering kunt u zelf bepalen. U kunt dan optimaal profiteren van de fiscale mogelijkheden. Wij kunnen u hier veel meer over vertellen.

Wilt u weten wat een lijfrenteverzekering voor u kan betekenen? Wij kunnen u, aan de hand van de hierboven genoemde doeleinden, een helder beeld geven over de mogelijkheden. Wij kunnen ook voor u berekenen of u een pensioentekort heeft. In dat geval is de premie voor een lijfrenteverzekering fiscaal aftrekbaar. Neem voor informatie hierover contact met ons op.