Veel mensen willen graag voor hun pensioen al stoppen met werken. Uw pensioenleeftijd (ook wel AOW-leeftijd) is afhankelijk van uw geboortedatum en kan 65, 66 of 67 jaar zijn. Om eerder te kunnen stoppen met werken is het belangrijk dat u hiervoor tijdig de juiste regelingen treft. Wij kunnen u meer inzicht geven in uw situatie en de mogelijkheden hiervoor.

Als u eerder stopt met werken moet er in de periode tot uw pensioen een vorm van inkomen aanwezig zijn. Immers, de maandelijkse lasten lopen gewoon door. Een inkomen in de periode tot aan het pensioen bereikt u meestal door een spaarpot op te bouwen. Spaarpotten kunnen op diverse manieren worden opgebouwd. Op het moment dat u stopt met werken kunt u die spaarpot aanspreken. U kunt daaruit bijvoorbeeld maandelijks geld laten uitkeren. Hieronder worden een aantal mogelijkheden beschreven.

Sparen
U kunt een spaarrekening openen en daar maandelijks (of periodiek) op gaan sparen. Probeer een spaarrekening te kiezen met een zo hoog mogelijke rente. U kunt ook kiezen voor Banksparen. Banksparen is een fiscaal aantrekkelijke manier van sparen of beleggen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Verzekeren
Door middel van een verzekering kunt u ook een spaarpot opbouwen. Hiervoor wordt meestal de lijfrenteverzekering gebruikt. U betaalt dan maandelijks een bedrag. Dit bedrag wordt premie genoemd. De hoogte en duur van de premie hangt af van uw wensen. Hierbij speelt vooral de hoogte en duur van de uitkering de belangrijkste rol. Zie ook onze themapagina over lijfrente.

Eigen woning verkopen
Indien u een eigen woning bezit, kunt u deze verkopen. U zou daarna kunnen gaan huren. Afhankelijk van de situatie kunt u een pot met geld overhouden. Echter, in de praktijk is huren vaak duurder dan de hypotheek op de eigen woning. Wij kunnen u als adviseur voorrekenen of het verkopen van uw eigen woning een verstandige keuze is.

Overwaarde eigen woning
Indien u een eigen woning heeft met veel overwaarde, kunt u dit als spaarpot gebruiken. Wij kunnen berekenen of de overwaarde hoog genoeg is om het ‘eerder stoppen met werken’ te kunnen bekostigen. Daarbij wordt rekening gehouden met uw huidige uitgaven en wensen.

Ouderdomspensioen
Ook zijn er vaak mogelijkheden om het ouderdomspensioen eerder te laten ingaan. Het bedrag dat u maandelijks ontvangt is dan wel een stuk lager dan op de geplande pensioendatum. Voor ieder jaar dat het pensioen eerder ingaat, kost dit gemiddeld 8% van het ouderdomspensioen. Of dit een interessante manier is hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij kunnen u hier meer inzicht in geven.

Wat zijn de voordelen als u eerder stopt met werken?

  • Lekker genieten van het leven en uw vrije tijd
  • Geen stress en verplichtingen meer op het werk
  • U bent eigen baas en kunt zelf de dag indelen

Wat zijn de nadelen als u eerder stopt met werken?

  • U bouwt minder pensioen op dat via de werkgever is geregeld
  • U moet extra gaan sparen in de vorm van een verzekering of een spaarrekening
  • U mist de doorwerkbonus (inkomensafhankelijk) die vanaf het 62-ste jaar ingaat; u betaalt dan minder belasting