Gaat u scheiden of overweegt u om te gaan scheiden? Er komt in dat geval veel op u af. Er zijn praktische problemen die moeten worden opgelost. Tevens moet de echtscheiding juridisch goed geregeld worden. Wij kunnen u helpen om een plan op te stellen van financiële zaken die geregeld moeten worden. Ook kunnen wij hierin bemiddelen. Een echtscheiding loopt te allen tijde via een rechtbank. Hieronder staan een aantal punten die voor u van toepassing kunnen zijn.

Kinderen
Indien er minderjarige kinderen in het spel zijn is een ouderschapsplan verplicht. Dit plan dient door beide partners samengesteld te worden en wordt door de rechter beoordeeld. Zaken die hierbij om de hoek komen kijken zijn: hoofdverblijf kind, de zorg, verdeling kosten, vakanties, school en alimentatie. Voor kinderen jonger dan 12 jaar zal de rechter uiteindelijk bepalen wie deze toegewezen krijgt. Dit geldt ook voor de omgangsregeling.

Partneralimentatie
Bij scheiden bent u in basis verplicht om alimentatie te betalen aan de partner. De hoogte en de duur van de alimentatie hangt af van onder andere uw eigen inkomen en uw financiële verplichtingen. Vaak wordt de hoogte en duur van de alimentatie via de rechtbank bepaald. De partner kan er voor kiezen om geen alimentatie te eisen.

Pensioenverevening
De partner waarvan u scheidt heeft in principe recht op de helft van het opgebouwde pensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk. Dit pensioenaandeel dient u over te dragen aan uw partner. Ditzelfde geldt ook voor uw partner. Pensioenverevening is alleen van toepassing als u gehuwd bent of samenleeft via geregistreerd partnerschap. Pensioenverevening is een recht, geen plicht.

Eigen woning
Indien u een eigen woning heeft moet bekeken worden wie financieel de woonlasten kan blijven dragen. Bij een koopwoning kan gekozen worden om de woning te verkopen. De rechter zal bij een huurwoning bepalen wie de woning kan blijven bewonen. Dit hangt meestal af van de gezinssamenstelling en gezinssituatie. Natuurlijk moeten de woonlasten daarbij draaglijk zijn.

Inboedel
U dient deze in overleg en redelijkheid te verdelen. Voor gehuwden in gemeenschap van goederen dient alles evenredig verdeeld te worden.

Huisdieren
Indien er huisdieren zijn zal in overleg bepaald moeten worden wie het huisdier (of huisdieren) krijgt. Ook kan er voor gekozen worden om het huisdier aan derden over te dragen. Juridisch gezien wordt een huisdier net zo behandeld als inboedel.

Schulden/Spaargeld
Schulden, in welke vorm dan ook (hypotheek, persoonlijke lening, doorlopend krediet), zullen bekeken moeten worden. In principe zullen deze verdeeld moeten worden. Dit geldt ook voor spaargeld.