De land-/werkmaterieelverzekering is een verzekering voor bijvoorbeeld:

  • heftrucks
  • palletwagens
  • maai-, oogst- en graafmachines
  • tractoren, hoogwerkers en shovels

Met deze verzekering kunt u uw werkmaterieel en landbouwmachines verzekeren tegen de risico’s die het gebruik met zich meebrengt. De verzekering geldt zowel voor binnen als voor buiten uw bedrijfsterrein.

Als u alleen een aansprakelijkheidsverzekering neemt, bent u gedekt voor de schade die u met uw machine aan anderen toebrengt. Dat kan bijvoorbeeld een botsing met een ander voertuig zijn, maar ook een kabel die door een graafmachine wordt vernield. Als u gebruikmaakt van de openbare weg, zoals een tractor regelmatig doet, is een dergelijke verzekering verplicht.

Bij de cascoverzekering is ook de schade aan uw eigen machine gedekt.
U bent verzekerd tegen:

  • brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag en zelfontbranding
  • diefstal
  • botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water raken
  • ook bijvoorbeeld stallings- en bergingskosten, noodreparaties en opruimingskosten worden vergoed

Bij de cascoverzekering inclusief “eigen gebrek” zijn ook de gevolgen van gebreken aan de machine zelf, zoals bijvoorbeeld haarscheurtjes, materiaalfouten, constructiefouten en metaalmoeheid gedekt.