Het werken met vrachtauto’s brengt veel risico’s met zich mee: verkeersschade, stilstand na een ongeval, vervoer van gevaarlijke stoffen, het gebruik van laad- en loskleppen of kranen op auto’s.

Het is belangrijk dat uw vrachtauto’s goed verzekerd zijn. Voor de vrachtautoverzekering bestaan de volgende dekkingsmogelijkheden:

 • Wettelijke aansprakelijkheid (WA) verkeersrisico;
  • u bent wettelijk verplicht uw aansprakelijkheid voor de gevolgen van aanrijdingen te verzekeren.
 • Volledig casco, beperkt casco, brand/diefstal, brand;
  • wanneer een voertuig wordt gestolen of beschadigd raakt, kost het geld om de schade zelf te herstellen of om het voertuig te vervangen. U kunt er voor kiezen uw voertuig tegen de kosten van deze schade te verzekeren. Voor de beveiliging van voertuigen worden beveiligingsinstallaties door verzekeraars voorgeschreven. Dit is afhankelijk van de nieuwwaarde en het type van het voertuig.
 • Werkrisico; het werken met laad-en loskleppen, kranen en walking floors brengen risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen worden verzekerd.
 • Vervoer WA gevaarlijke stoffen: Schade die het gevolg is van het vervoeren van gevaarlijke stoffen vereist een speciale verzekering. De aansprakelijkheid die een schuldschade oplevert kan immers oplopen tot maar liefst 39 miljoen euro. De wettelijk bepaalde minimum verzekerde som bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is 6,8 miljoen euro.
  • Vanwege de grote risico’s die gevaarlijke stoffen met zich meebrengen stelt de wet daarnaast nog aansprakelijkheidslimieten. Deze limieten zijn vastgelegd in het uitvoeringsbesluit Aansprakelijkheid Gevaarlijke Stoffen en Milieuverontreiniging en kunnen oplopen tot 30 miljoen SDR ( ongeveer 39 miljoen euro ). Alleen al het feit dat u gevaarlijke stoffen vervoert, is voldoende voor aansprakelijkheid in geval van schade. Zelfs wanneer pas bij schade blijkt dat er vermoedelijk gevaarlijke stoffen in het spel zijn, geldt automatisch de aansprakelijkheidslimiet volgens het uitvoeringsbesluit.
  • Uw aansprakelijkheid wordt dus wettelijk beperkt, maar er zijn maar weinig transportbedrijven die een grote schadeclaim kunnen overleven. Een passende verzekering is van groot belang. Zie ook goederentransportverzekering.
 • Chauffeursbagage; Bij een ongeval worden de persoonlijke eigendommen van inzittenden in de cabine vaak beschadigd of vernietigd. Vooral internationale chauffeurs hebben vaak veel persoonlijke bezittingen bij zich.
 • Rechtsbijstand; Een verzekering dekt niet altijd alle schade, zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen uw vrachtauto alleen WA te verzekeren. Als u wel Volledig Casco verzekerd bent, is bovendien vaak een eigen risico van toepassing, waardoor u toch een deel van de schade zelf betaalt. Als iemand anders aansprakelijk is voor de door u geleden schade, bent u het beste af met een rechtsbijstandverzekering.
 • Extra bedrijfskosten: Als u de schade aan het eigen voertuig Volledig Casco hebt verzekerd dan kunt u ook bedrijfskosten (stilstandschade) verzekeren. Deze kosten vallen niet standaard onder de WA- of Cascodekking van het verzekerde motorrijtuig. Bij deze extra dekkingsmogelijkheid vergoedt de extra kostenverzekering het door u verzekerde bedrag voor extra bedrijfskosten gedurende de technische reparatieduur van een schade. De dagvergoeding ontvangt u op basis van de technische reparatieduur. U hoeft de extra schade niet aan te tonen.
  • De extra kosten die voorkomen bij schade kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit:
   • Bedrijfsstilstand van de vrachtauto c.q. trailer/aanhangwagen
   • Het inzetten van een vervangende (huur-)auto
   • Loonkosten van de chauffeur die een rit niet meer kan afmaken
   • Kosten voor het regelen van de schade, ook door iemand binnen het eigen bedrijf.
 • Schadeverzekering inzittenden; onder deze dekking is verzekerd schade die een inzittende lijdt als gevolg van een ongeval met het voertuig. Hierbij gaat het om zowel zaak- als letselschade.
 • Ongevallen inzittenden; deze dekking keert eenmalig een bedrag uit wanneer een inzittende komt te overlijden of blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval met het verzekerde voertuig.