Voor u als opdrachtgever is het, vanwege de beperkte aansprakelijkheid onzeker of er bij schade ook een schadevergoeding wordt uitgekeerd als er iets met uw goederen gebeurd. Om eindeloze discussies te voorkomen kan een transportverzekering worden afgesloten.

Als u als ondernemer uw producten laat bezorgen door een externe vervoerder zal de vervoerder gebruik maken van een vervoerdersovereenkomst.  In de vervoerdersovereenkomst staan de transportvoorwaarden. Er zijn transportvoorwaarden voor verhuizers (AVVV), voor nationaal transport (AVC) en voor internationaal transport (CMR).

De vervoerdersovereenkomst is geschreven door en vooral voor de vervoerder. Tijdens het transport kunnen goederen gestolen worden, beschadigd raken of zelfs helemaal verloren gaan. Een beroepsgoederenvervoerder is op grond van de vervoerdersovereenkomst vaak aansprakelijk voor de ontstane schade. Met de vervoerdersvoorwaarden zijn zij echter vaak beperkt aansprakelijk. Bij nationaal transport tot een bedrag van circa € 3,40/kg en bij internationaal transport tot een bedrag van circa € 15,-/kg.

Een goederentransportverzekering dekt schades op all-risk basis of tegen specifiek bij name genoemde evenementen. De dekking van de transportverzekering is afhankelijk van de aard van de goederen, de wijze van verpakking, het vervoerstraject, de waarde en het voertuig waarmee de lading wordt vervoerd.

Een goederentransportverzekering kan doorlopend worden afgesloten of voor ieder transport afzonderlijk. Verhuizers kunnen gebruik maken van een declaratiepolis.

Als u uw goederen over zee vervoert is een goederentransportverzekering van harte aan te bevelen. Bij averij-grosse loopt u het risico dat u de kosten, die gemoeid zijn bij het redden van het schip en de lading, moet betalen. Indien u een transportverzekering heeft afgesloten, betaalt de verzekeraar de kosten.