Dat inkomen belangrijk voor u is, hoeven wij u niet uit te leggen. Uw inkomen kan echter wel wijzigen door diverse gebeurtenissen. Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over een aantal gebeurtenissen.

Eerder stoppen met werken
Wilt u eerder dan uw pensioendatum stoppen met werken? Er zijn diverse manieren om de periode tussen stoppen met werken en uw pensioendatum te overbruggen. Wilt u weten welke?

Lees meer >>>

Pensioen
Vaak wordt uitgegaan van een pensioeninkomen van 70% van uw huidige inkomen. Hoe hoog is uw toekomstig pensioeninkomen? Op deze pagina leest u meer over welke zaken uw pensioen beïnvloeden en wat u daaraan kunt doen. 

Lees meer >>>

Ontslag
Het kan ons allemaal overkomen maar wat gebeurt er dan met de hoogte van uw inkomen? Heeft u recht op een uitkering? U vindt op deze pagina meer informatie over ontslag en hoe u een inkomensterugval kunt verminderen.

Lees meer >>>

Arbeidsongeschikt
Als werknemer kunt u, als u arbeidsongeschikt wordt, aanspraak doen op een uitkering van de overheid. Er zijn echter wel veel regels aan verbonden. Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden en wat u kunt doen om een inkomensterugval te verminderen.

Lees meer >>>

Lijfrente
Wel eens van een lijfrente gehoord maar weet u niet wat u daar precies mee kunt? Op deze pagina vindt u meer informatie over wat u met een lijfrente kunt doen en hoe de Belastingdienst een lijfrente behandelt.

Lees meer >>>

WIA / WGA-hiaat
Als u arbeidsongeschikt wordt kunt u te maken krijgen met een WIA / WGA-hiaat. Op deze pagina treft u meer informatie aan over wat dit inhoud en wat u hier aan kunt doen. 

Lees meer >>>