Als bestuurder van een bv, nv, stichting of vereniging (van eigenaren) bent u vooral bezig met uw werkzaamheden. Het is belangrijk om ook af en toe stil te staan bij de risico’s dat u persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de schulden die u maakt, waarvoor de vennootschap, stichting of vereniging in principe verantwoordelijk is. Men spreekt dan over onbehoorlijk bestuur.

De aansprakelijkheid van bestuurders wordt geregeld in Artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Het verplicht de bestuurder tot het voeren van behoorlijk bestuur. Een definitie van behoorlijk bestuur is er niet. Het begrip wordt ingevuld door jurisprudentie, literatuur en ontwikkelingen zoals; de code Tabaksblad en de Balkenendenorm.

Het niet voldoen aan de publicatie- en boekhoudplicht is in de praktijk een reden tot persoonlijke aansprakelijkheid. Ook fusies en overnames geven hiertoe aanleiding. Daarnaast worden veel aansprakelijkheidsclaims tegen bestuurders ingesteld naar aanleiding van het faillissement van het vennootschappelijk bestuur.

Wij laten u graag zien wat de mogelijkheden zijn om u hiertegen te verzekeren.

Persoonlijke aansprakelijkheid
Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf of uw medebestuurders. De aansprakelijkheid van commissarissen is afgeleid van die van de bestuurders. Pas wanneer (kennelijk) onbehoorlijk bestuur is vastgesteld, wordt een onderzoek ingesteld naar commissarissen.

Bestuurders en commissarissen hebben te maken met:

  • Interne aansprakelijkheid; indien u als bestuurder of commissaris tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan het bedrijf u aansprakelijk stellen.
  • Externe aansprakelijkheid; indien u onzorgvuldig handelt naar derden, zoals crediteuren, de Belastingdienst en werknemers, kunt u door hen aansprakelijk worden gesteld.

Wij kunnen samen met u bekijken welke mogelijkheden er zijn om deze aansprakelijkheid af te dekken.