Overlijden is een treurige zaak. Zeker als u uw partner of kind verliest. Niemand wil hier graag over nadenken. Toch is het belangrijk om een aantal zaken goed te regelen. Het overlijden kan namelijk grote financiële gevolgen voor u hebben. Wij kunnen voor u inventariseren wat u allemaal heeft geregeld en hoe uw situatie er dan uit komt te zien. Daarbij kunnen we u advies geven over zaken die voor u van belang zijn om te regelen. We geven de belangrijkste hieronder weer.

Uitvaart
Een begrafenis of crematie is een kostbare zaak. Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden. Bent u hiervoor wel voldoende verzekerd? Ook voor uw kinderen? Een uitvaart kost al gauw € 6.000,-. Voor een uitgebreide uitvaart moet u al gauw denken aan minimaal € 10.000,-. Check uw uitvaartverzekering of laat dit door ons doen. Let vooral goed op de voorwaarden!

Testament
Een testament is belangrijk, zeker als u samenwonend bent. Om ervoor te zorgen dat u de erfenis ontvangt moet dit bij de notaris vastgelegd worden. Als er kinderen in het spel zijn en u bent niet gehuwd en heeft geen samenlevingscontract dan zijn de kinderen de enige erfgenamen.

Een testament kan ook zorgen voor een besparing van erfbelasting. U kunt in een testament aangeven wie uw erfgenamen zijn en voor welk deel. Hierbij moet u wel rekening houden met het wettelijk erfdeel maar verder kunt u dit zelf verdelen. Ook kunt u ervoor zorgen dat een instelling of fonds een deel van uw erfenis ontvangt.

Overlijdensrisicoverzekering
Het is belangrijk dat de achterblijvende partner niet met schulden komt te zitten. Zeker als de partner geen inkomen heeft. Indien u een huis met hypotheek heeft is het belangrijk dat de hypotheek voldoende wordt afgelost bij overlijden. Dit geldt zeker voor aflossingsvrije hypotheken. Hiervoor kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Wij kunnen inzicht geven in uw situatie. Daarbij kunnen wij aan de hand van diverse scenario’s de gevolgen laten zien bij overlijden.

Nabestaandenuitkering
De achterblijvende partner kan misschien in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering (ANW). Echter, er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De achterblijvende partner moet geboren zijn voor 1 januari 1950, voor minimaal 45% arbeidsongeschikt zijn of kinderen onder de 18 jaar hebben.

Heeft u geen inkomen heeft en voldoet u niet aan de ANW voorwaarden dan komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Er bestaan goede mogelijkheden om u te verzekeren tegen een inkomensterugval als uw partner overlijdt. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Neem voor verdere informatie contact met ons op. Wij kunnen u alles vertellen wat er bij overlijden om de hoek komt kijken en welke oplossingen er zijn.