Computer en elektronische apparaten zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven van de 21e eeuw.  Het uitvallen van een netwerk of verloren gaan van data kan veel impact hebben op uw bedrijfsvoering.  De reconstructie van uw administratie vormt een belangrijk onderdeel van de risico-inventarisatie en risico-evaluatie.

De standaard dekking betreft schade door:

  • Eigen gebrek voor zover het computer- en randapparatuur betreft.
  • Brand en ontploffingIedere plotseling van buiten komende gebeurtenis (bliksem, inductie, stoten en vallen)
  • Diefstal of poging daartoe na braak uit een gebouw
  • Vandalisme, rellen en opstootjes

 

Aanvullende dekkingen zijn mogelijk, waaronder:

  • Expertisekosten
  • Bereddings-, opruimings- en aanpassingskosten
  • Overdekking
  • Uitbreiding dekkingsgebied (Europa/wereld)
  • Extra Kostenverzekering  extra kosten die gemaakt moeten worden voor het opheffen of voorkomen van bedrijfsstagnatie.
  • Data-/Programmatuurverzekering de kosten van herstel van data en/of programmatuur voor zover dit noodzakelijk is voor de voortzetting van het bedrijf.

 

U heeft vast nog veel vragen over de mogelijkheden met betrekking tot de verschillende verzekeringen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.