Wat zijn woekerpolissen? Woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen die meestal tussen 1990 en 2007 zijn afgesloten. Bij het afsluiten van deze polis werden vaak koeien met gouden horens beloofd. Bij gunstige beleggingen zou het eindbedrag vele malen hoger zijn. Er werd niet gerept over de gevolgen bij tegenvallende resultaten. Ook werden op deze polissen door de maatschappijen te hoge kosten ingehouden. Het resultaat was dat de inleg maar voor een deel werd gebruikt voor de beleggingen. Hierdoor zou het verwachte eindkapitaal (bij lange na) niet gehaald worden. Deze verzekering werd meestal gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. Ook werd deze verzekering gebruikt voor een aanvulling op het pensioen.

Als u aan de hand van bovenstaande informatie denkt een dergelijke polis te bezitten is het verstandig om dit met ons te bespreken. Wij kunnen zien of uw polis als (te dure) beleggingsverzekering is geregistreerd en daardoor tot een woekerpolis behoort. Tevens kunnen wij u, met diverse scenario’s, enig inzicht geven in de gevolgen op de einddatum van de polis. Ook kunnen we u misschien alternatieve oplossingen aanbieden die meer zekerheid voor de toekomst geeft.

Wilt u meer te weten komen over woekerpolissen en mogelijke oplossingen hiervoor? Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u er alles over vertellen.