Elk bedrijf dat een activiteit verricht of de veroorzaker is van een incident waardoor milieuschade ontstaat, of dreigt te ontstaan, is aansprakelijk voor de ontstane schade. Een bedrijf moet maatregelen nemen om milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen. Als er toch milieuschade ontstaat, dan moet het alle nodige maatregelen nemen om die milieuschade te beperken. Als er blijvende schade is, moet het bedrijf zorgen dat de milieuschade zoveel mogelijk wordt hersteld. Bovendien moet het alle kosten betalen. Deze nieuwe regelgeving werkt aanvullend op de bestaande regelgeving waarin aansprakelijkheid wordt geregeld, zoals de Wet bodembescherming .

Als ondernemer kent u als geen ander uw bedrijf en ook uw bedrijfsactiviteiten. De verplichting van de Wet milieubeheer is ook op u van toepassing. Bijna ieder bedrijf kan te maken krijgen met milieuschade. Zelfs als er niet met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. De verplichte sanering van grond en water is dan vaak een kostbare zaak. De vraag is hoe groot de kans is dat u daadwerkelijk als ondernemer wordt geconfronteerd met een milieuschade. Het risico wordt bepaald in een risicoanalyse.

Met een milieuaansprakelijkheidsverzekering kunt u deze onzekerheid voor uw bedrijf wegnemen omdat alle vormen van verontreiniging als gevolg van emissie zijn gedekt. De standaard dekking bestaat uit de kosten van de sanering van de grond, het grond- en oppervlakte water, de kosten voor het opruimen en afvoeren van asbest, gevolgschade van bodem- en waterverontreiniging, verweerbijstand voor de juridische kosten die het gevolg zijn van vorderingen van derden, onderzoekkosten en bereddingskosten.

Wij nodigen u graag uit voor een oriënterend kennismakingsgesprek. Een grondige risicoanalyse en risico-evaluatie maken deel uit van het adviesgesprek, waarbij alle aspecten van een mogelijke milieuschade de revue passeren.