Ontslag.… We hopen het nooit mee maken maar elk jaar worden er veel mensen ontslagen. Wat zijn nu de gevolgen van een ontslag? Dat hangt van veel zaken af. Een ontslag wordt meestal afgewikkeld via de rechtbank. In veel gevallen zal u een ontslagvergoeding ontvangen. Dit wordt in de praktijk vaak ‘gouden handdruk’ genoemd. Bent u verzekerd tegen inkomensverlies als u ontslagen wordt? Immers, de huur of hypotheek moeten doorbetaald worden. We zullen hieronder wat zaken op een rijtje zetten. Natuurlijk kunnen wij u adviseren over mogelijkheden van verzekeren of wat te doen met een gouden handdruk.

WW uitkering

U krijgt van de uitkeringsinstantie UWV een WW uitkering. De duur hangt af van uw arbeidsverleden en de hoogte van uw inkomen voor het ontslag. De basisregel is dat u de eerste twee maanden 75% van uw laatste inkomen ontvangt. Daarna 70%. Na deze uitkering valt u eventueel terug in de bijstand als u geen nieuwe baan heeft gevonden. Maar ook wanneer het gezamenlijk inkomen lager is dan bijstandsniveau. Wij kunnen voor u berekenen hoe hoog en hoe lang de uitkering zal duren. Tevens kunnen wij u deskundig adviseren over mogelijke oplossingen tegen inkomensterugval.

Verzekeren tegen ontslag

Dit betekent niet dat u dan niet ontslagen kunt worden. U kunt zich echter wel verzekeren tegen de terugval van inkomen bij ontslag. Immers, de maandelijkse lasten moeten doorbetaald worden. Er zijn hiervoor zogenaamde inkomensverliesverzekeringen. Hiermee vangt u (meestal voor een deel) de inkomensdaling op. U kunt van te voren aangeven welk bedrag u wenst te ontvangen en voor hoe lang. Dit is ook bepalend voor de hoogte van de premie. Wij kunnen u meer vertellen over dit type verzekeringen. Er kunnen soms nog wel eens haken en ogen aan zitten. Wij kunnen u diverse situaties voorrekenen en mogelijke oplossingen laten zien.

Gouden handdruk

Als u ontslagen wordt zal, in de periode totdat u ander werkt heeft, uw inkomen een stuk lager zijn. De rechtbank zal vaak een ontslagvergoeding (gouden handdruk) toekennen. Hiervoor zijn bepaalde wettelijke regels. U kunt deze ontslagvergoeding omzetten in een lijfrenteverzekering. Maar ook kunt u de ontslagvergoeding storten op een bankspaarrekening. In beide gevallen komt het er op neer dat de ontslagvergoeding wordt omgezet in een periodieke uitkering. De hoogte en duur van de uitkering kunt u zelf bepalen. Natuurlijk hangt dit ook af van de hoogte van de ontslagvergoeding. U kunt dan optimaal profiteren van de fiscale mogelijkheden. Vraag ons naar de mogelijkheden van een lijfrenteverzekering en een bankspaarrekening. Wij kunnen de verschillen laten zien en de bijkomende voor- en nadelen.

Wilt u weten wat de gevolgen kunnen zijn bij ontslag? Wij kunnen u aan de hand van diverse scenario’s een helder beeld hierover geven. Ook kunnen wij u adviseren hoe u zich hiervoor kunt indekken. Neem voor meer informatie contact met ons op.