Bestaat uw wagenpark uit tien of meer voertuigen? Dan bent u voordeliger uit met een wagenparkverzekering. De wagenparkverzekering vergoedt de schade aan uw personen-, bestel-, en/of vrachtauto’s en motoren.

De dekking van de wagenparkverzekering is afhankelijk van de samenstelling van uw wagenpark, het soort vervoer, het vervoersgebied en het schadeverloop. Naast de verplichte wettelijke aansprakelijkheid bestaat de mogelijkheid uit beperkt- en volledig casco dekking.

Beperkt casco dekking vergoedt onder meer schade door veroorzaakt door brand en diefstal. Volledig casco dekking vergoedt schade veroorzaakt door vrijwel alle mogelijke oorzaken.

Aanvullend kan worden gekozen uit:

  • ongevallen inzittendenverzekering: bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval wordt aan iedere inzittende een vast bedrag uitgekeerd
  • rechtsbijstandverzekering: geeft juridische hulp
  • schadeverzekering inzittenden: vergoedt schade van inzittenden

De risico’s die u loopt met uw wagenpark zijn specifiek voor uw bedrijf. Daarom is een goede wagenparkverzekering die aansluit op uw verzekeringsbehoeften maatwerk. Risicoanalyse en preventieadvies staan daarbij centraal. Uiteraard kunt u kiezen uit uiteenlopende dekkings- en kortingsvormen .

Neem contact op met ons kantoor voor advies over een maatwerkverzekering voor uw complete wagenpark. Wij adviseren u over de voordelen en maken graag een berekening voor u.