De pensioengerechtigde leeftijd hangt af van uw geboortedatum en kan 65, 66 of 67 jaar zijn. Bent u als ondernemer bewust van uw inkomen als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt? Belangrijk om te weten is dat de overheid u stimuleert voor het treffen van een pensioenvoorziening. Begin tijdig met het regelen van een pensioenvoorziening want later komt eerder dan u denkt.

Als ondernemer kunt u gebruik maken van een gunstige fiscale wetgeving waarbij u zo optimaal mogelijk een pensioenvoorziening kunt treffen. U kunt pensioen opbouwen in privésfeer of in uw bedrijf. Het kapitaal kunt u opbouwen in een verzekering maar ook op een geblokkeerde spaarrekening. Zie onze informatiepagina over banksparen.

Bij het bepalen van de hoogte van het op te bouwen pensioen moet u rekening houden met een aantal fiscale spelregels. Op basis van de winst uit de onderneming kunt u elk jaar een deel van deze winst toevoegen aan uw oudedagsreserve. Het deel van de winst mag nooit hoger zijn dan 12%. Ook hier zijn bepaalde spelregels en grenzen aan verbonden. Wij kunnen u hier alles over vertellen.

Houd ook rekening met uw directe nabestaanden. Als u komt te overlijden is het voor hen ook belangrijk dat zij een inkomen genieten om normaal door te kunnen leven.

Wij kunnen de verschillende scenario’s voor u voorrekenen. In een overzichtelijk financieel plan geven wij u een helder beeld en bieden wij u diverse oplossingen om een goed pensioen op te bouwen.