Als ondernemer kunt u te maken krijgen met aansprakelijkheid bij gebeurtenissen en incidenten. Ook kunnen er conflicten binnen uw bedrijf optreden. Juridische kosten kunnen flink oplopen. Gelukkig kunt u zich prima verzekeren voor hulp en onvoorziene uitgaven bij dit soort gebeurtenissen. Op de onderstaande pagina’s worden de mogelijkheden uiteengezet.

Rechtsbijstandverzekering
Als u (juridische) hulp wilt naar aanleiding van een gebeurtenis of een conflict kunt u een advocaat inschakelen. De kosten van een advocaat zijn meestal niet gering. Daarom is er een rechtsbijstandverzekering waar u juridische hulp kunt krijgen.

Lees meer >>>

Aansprakelijkheidsverzekering
Ontstane schade aan een ander naar aanleiding van een gebeurtenis door een van uw werknemers kan u veel geld gaan kosten. U bent hier immers verantwoordelijk voor. Een aansprakelijkheidsverzekering biedt daarom een goede uitkomst want zaken kunnen wel eens anders gaan dan voorzien!

Lees meer >>>

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor ondernemers met een adviserend bedrijf of bureau. Het gaat hierbij onder meer om fouten of vergissingen in het advies aan uw opdrachtgever waardoor deze schade lijdt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt dit soort risico’s. Het kan u veel geld besparen!

Lees meer >>>

Milieuaansprakelijkheidsverzekering
U bent aansprakelijk voor gebeurtenissen door u of uw werknemers waardoor schade aan het milieu ontstaat. Het herstellen van milieuschade kan het bedrijf veel geld kosten. U kunt zich tegen deze incidenten verzekeren door een milieuaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Lees meer >>>

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Als bestuurder bent u aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit gemaakte fouten van uzelf of uw medebestuurders. Ook als een gemaakte fout leidt tot het faillissement van uw bedrijf. Daarom is er de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Wist u dat aansprakelijkheid van bestuurders wettelijk geregeld is?

Lees meer >>>