De inventaris- en goederenverzekering vergoedt  de financiële schade aan uw inventaris en goederen door de gevolgen van brand(blussing), storm, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer, neerslag, vorst, diefstal, inbraak et cetera.

Naast schade aan de inventaris en goederen kan zich ook schade voordoen aan het gebouw . Indien u geen eigenaar bent van het pand, maar huurder kunt u er voor kiezen een verbouwing van het pand als huurdersbelang mee te verzekeren.

Kenmerken risico’s van een inventaris en goederen verzekering zijn bijvoorbeeld:

  • Wegvallen van watervoorziening, gas- of stroomvoorziening.
  • Gewelddadige beroving en afpersing.

 

Aanvullende dekkingen zijn mogelijk:

  • In bijgebouwen en gemeenschappelijke ruimtes op het risicoadres
  • Elders in Nederland in andere gebouwen

 

Wij kunnen u hierin adviseren en voor u de verschillende verzekeringen uitzoeken.