Als ondernemer, met of zonder personeel, heeft u te maken met diverse risico’s. Denk hierbij aan het risico dat u een verkeerd product fabriceert, uw personeel schade veroorzaakt bij uw opdrachtgever of uw werkmateriaal beschadigd raakt.

Er zijn ook risico’s die op uzelf betrekking hebben. Op deze pagina geven wij u meer informatie over twee daarvan. Om alle risico’s in kaart te brengen maken wij graag een afspraak om een inventarisatie bij u te doen.

Pensioenregeling
U bent nu nog druk bezig met het opbouwen van uw onderneming maar er komt een tijd dat ook u stopt met werken. Heeft u hier al een voorziening voor getroffen? De fiscus stimuleert u met het opbouwen van een potje voor later. Wilt u weten hoe?

Lees meer >>>

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
U staat er misschien niet iedere dag bij stil maar wat gebeurt er met de dagelijkse gang van zaken als u langere tijd niet kunt werken? Op deze pagina leest u meer over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. 

Lees meer >>>