Als ondernemer kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden die ontstaat tijdens het uitvoeren uw werkzaamheden. Het gaat dan om schade aan personen of aan zaken. Aansprakelijk gesteld worden en aansprakelijk zijn is echter een wereld van verschil. Het verweer tegen een aansprakelijkheidsstelling neemt veel tijd in beslag. Tijd die u veelal niet heeft evenals de kennis en ervaring om dit in eigen hand te houden.

De aansprakelijkheidsverzekering of kortweg AVB beschermt uw onderneming tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkheid. Een dekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 2.000.000,- per jaar is een minimum vereiste. Hiermee voldoet u aan de maatschappelijke norm van goed ondernemerschap, welke door veel opdrachtgevers als vereiste wordt gesteld.

Als ondernemer blijft u eindverantwoordelijk voor al uw doen en laten, maar soms gaan de zaken nu eenmaal anders dan u vooraf had voorzien. Wij zijn u graag van dienst bij het kiezen van de juiste verzekering.