Als u een adviserend beroep of bedrijf heeft kunt u als ondernemer een beroepsfout maken waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld. Het gaat bij beroepsfouten om vergissingen, verzuim, nalatigheid, onjuiste adviezen enzovoort.  De schade omvat (directe) zuivere vermogensschade.

Afhankelijk van uw beroepsgroep zijn er op maat gemaakte specialistische verzekeringen. Het betreft IT-bedrijven, adviesbureaus, accountants, notarissen, advocaten, assurantie tussenpersonen, makelaars, architecten, medici en ziekenhuizen.

Als u als ondernemer al langere tijd werkzaam bent in uw vakgebied, kunt u er voor kiezen het voorrisico mee te verzekeren. De verzekering dekt dan ook schades welke resulteren uit werkzaamheden die voor de ingangsdatum van de verzekering hebben plaatsgevonden. Het spreekt voor zich dat de schade op het moment van sluiten van de verzekering niet bekend mag zijn.
De kosten die u maakt om het advies opnieuw uit te voeren, vallen buiten de dekking.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Wij adviseren u graag over de benodigde dekking en de premie op basis van uw situatie.