De pensioenleeftijd is voor de meeste mensen 65 jaar. Anderen zullen waarschijnlijk tot hun 66e of 67e jaar moeten doorwerken. Sommigen kiezen voor eerder stoppen met werken. Zie ook onze themapagina hierover. Veel mensen zijn zich niet van bewust van hun inkomen nadat de pensioenleeftijd is bereikt. Zeker de jongere generatie houdt zich meestal niet bezig met pensioenzaken. Immers, pensioen is voor hen een ‘ver van hun bed show’. Vaak is het ook een complex onderwerp. Weet u hoeveel pensioen u krijgt? Weet u dat de hoogte van uw pensioen sterk kan veranderen als u:

  • van werkgever verandert
  • gaat scheiden
  • ontslagen wordt
  • arbeidsongeschikt wordt
  • op parttime basis gaat werken
  • voor uzelf gaat werken

Wij kunnen al deze scenario’s voor u voorrekenen en een helder beeld geven over de gevolgen hiervan.

Uw eigen woning als pensioeninkomen
U zou uw eigen woning kunnen verkopen waarna u zou kunnen gaan huren. Dat kan alleen zinvol zijn als er na de verkoop genoeg contant geld overblijft om het pensioen te kunnen bekostigen. Let wel op  als u overstapt naar een huurwoning dat dit vaak een kostbare situatie is. Wij kunnen u als adviseur voorrekenen of het verkopen van de eigen woning een verstandige keuze is.

Als u uw pensioen wilt bekostigen via de overwaarde van uw eigen woning zou dit ook mogelijk kunnen zijn. De vraag natuurlijk is of de overwaarde op uw eigen woning genoeg is om het gewenste pensioen te kunnen bekostigen. Wij kunnen dit voor u voorrekenen. Ook kunnen wij diverse alternatieve mogelijkheden laten zien en voorrekenen.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Op deze site kunt u bekijken hoeveel pensioen er, naast uw AOW, via de werkgever(s) wordt opgebouwd. Ook ziet u op deze site wat uw nabestaanden ontvangen als u komt te overlijden. Eigen geregelde pensioenvoorzieningen worden hierin niet weergegeven. Om deze site te kunnen bekijken heeft u een DigiD nodig. Als u deze niet heeft kunt u dit aanvragen op de site van Digid.

Is het weergegeven pensioen wat op deze site wordt weergegeven wel genoeg? Heeft u rekening gehouden met zaken zoals een lopende hypotheek? Wat doet de huur bij een huurwoning op dat moment? Misschien heeft u plannen om te gaan reizen? Wij kunnen u inzicht geven in de gevolgen als u met pensioen gaat. Indien van toepassing kunnen wij verbetervoorstellen doen waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen.

U heeft vast nog veel vragen overde mogelijkheden met betrekking tot het pensioen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.